Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης στην Ελλάδα

 

CellCom Ε.Π.Ε 

Αργυρουπόλεως 65
164 51, Αργυρούπολη
Αθήνα

 

Τηλ: 210 9902582 – 210 9952742

Fax: 210 9952167

E-mail: info@cellcom.gr

Website: www.cellcom.gr